Mantra de Padmasambhava courroucé

Protection mantra

Mantra de Padmasambhava courroucé
Mantra de Padmasambhava courroucé

Rinpoché récite le mantra

Om Padma Sharvari phat

Nan par sig

Naga nan 

Ta Ye ta

sarva brita

Hana Hana vajrena

Raksha Raksha Svaha 

Vidéo longue du Mantra

Télécharger
Mantra de Padmasambhava courroucé
Mantra de Padmasambhava courroucé récité par Rinpoché (vidéo)
PADMASAMBHAVA COURROUCE.mp4
Fichier Audio/Vidéo MP4 2.1 MB